Historisk bakgrunnsteppe Firenze


Her på denne siden vil jeg legge ut informasjonsfilmer om Firenze og Toscana for bedre forståelse av hva som fikk denne byen og regionen  til å bli den viktigste byen på 1400 tallet .

Renessansen var en stilepoke innenfor kunst, kultur og arkitektur som oppsto i Firenze i  Italia rundt år 1400. Renessansen markerer slutten på middelalderen og begynnelsen på den "moderne" verden. Menneskene ble mer nysgjerrige på verden rundt seg, og det var også på denne tiden Columbus oppdaget Amerika.
Ordet "renessanse" betyr "gjenfødelse", og epoken fikk dette navnet fordi de klassiske idealene fra gresk og romersk tid nå kom tilbake.


Botticellis Våren(primavera) kan stå som et symbol på renessansen
Firenze hadde et rikt handels og produksjonsliv på 1400 tallet .Ull ble kjøpt fra England og Spania .
10 000 vis av arbeidfolk var fordelt på 20 forskjellige produksjons ledd, gjennom denne effektive produksjonsmåten framstilte de enorme mengder fine ullstoffer som ble solgt over hele Europa.

Den tidlige kapitalismen hadde her sitt gjennombrudd og skapte det økonomiske og åndelige grunnlaget for en enestående og kulturelle blomstringstid.
Kunstnere og vitenskaps menn fikk en ny realistisk og kritisk holdning. De frigjorde seg mer fra middelalderens
religiøse grunnlag og ble opptatt av å utforske verden. Mange ser fortsatt i dag renessansetiden som et høydepunkt 

Fra andre halvdel av 1400 tallet møtte vi i Firenze mange høyt begavede kunstnere vitenskapsmenn og det vi i dag kaller ingeniører.

Litt mer info om firenze finner dere her :

http://www.youtube.com/watch?v=7etgSo4nloI&feature=related        Renessansen


http://www.youtube.com/watch?v=eKnS_4Mfwe8&feature=related   Vitenskap i renesanssenhttp://www.youtube.com/watch?v=4mgSPiAiBjU&feature=related      intruduksjon renessansen


http://www.youtube.com/watch?v=Fn4XT5R29C0     Firenze som den byen den en gang var

Nydelig film laget av historisk museum i Firenze                        

http://www.youtube.com/watch?v=S0_zfTN5_jI&feature=related          Firenze guide 1

http://www.youtube.com/watch?v=bf_X9w5oKZU&feature=related      Firenze guide 2

http://www.youtube.com/watch?v=6rM4zPGW6T0&feature=relmfu      Firenze travel  1

 http://www.youtube.com/watch?v=WdQ8k4C8-LQ&feature=relmfu    Firenze travel 2

http://www.youtube.com/watch?v=AAWErkp6mPM&feature=relmfu    Firenze travel  3


http://www.youtube.com/watch?v=iBlGkTTol9E&feature=related           Medici familien renesansse film


http://www.youtube.com/watch?v=ZE7xfoh6rVw&NR=1                      kunst i renessansenhttp://www.youtube.com/watch?v=K0GSxSansbI&feature=relmfu          kunst

http://www.youtube.com/watch?v=mzDnJi-JeNI&feature=relmfu           duomo

http://www.youtube.com/watch?v=O4qkgZ18-ns&feature=related        renessansen

http://www.youtube.com/watch?v=MAByl2h7i74&feature=relmfu         verdens eldste kunst galleri uffici i Firenze


http://www.youtube.com/watch?v=hldzQV_Uafc                                   reise video tuscan slide show


VÅRE ANBEFALTE TURER :
  


http://www.youtube.com/watch?v=L9pctrhd9YU                                Vintur til Toscana

Historiske personer :


http://www.youtube.com/watch?v=jwI8k4guYVc&feature=relmfu       Leonardo da Vinci

http://www.youtube.com/watch?v=PER5nWbX9GI&feature=related   Det beste fra Leonardo da Vinci


http://www.youtube.com/watch?v=JbZen2OOA3M&feature=related   Det beste fra Michelangelo
http://www.youtube.com/watch?v=_tbR17Co5Iw&feature=relmfu       Michelangelo

http://www.youtube.com/watch?v=lRph7o8Keow&feature=more_related Sandro Botticelli

http://www.youtube.com/watch?v=s25kX24j250&feature=related      Macchiaveli og prinsen

http://www.youtube.com/watch?v=ZZuTnx-dkKM&feature=related   Galileo Galilei

http://www.youtube.com/watch?v=bzVAPykS-4s&feature=related     Renesansse info for ungdom/barn


ANDRE KJEKKE PROGRAMMER FOR BARN OG UNGDOM OG VOKSEN   FINNER DERE HER

http://www.youtube.com/watch?v=ogF_Y9soz6E&feature=related                    4

Italienske sanger Andrea Bocelli :